H4A Windenergie is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de civiele balance of plant voor Windpark Bassenge in België. Windpark Bassenge wordt gerealiseerd op de grens van Vlaanderen en Wallonië en bestaat uit 9 windturbines van het type Siemens SG2.625MW-114, met een ashoogte van 93,3 en 80 m.

Bijzonderheden

De werkzaamheden omvatten het ontwerpen en realiseren van de gehele civiele scope. Dit betekent concreet dat in de agrarische omgeving van Bassenge alle toegangswegen en kraanopstelplaatsen gedimensioneerd en gerealiseerd worden. De toegangswegen en kraanopstelplaatsen bestaan uit granulaatverharding. Het toe te passen granulaat komt (deel) uit een naastgelegen groeve. Verder omvat het project het ontwerp en realisatie van de windturbinefundaties.  De 9 windturbinefundaties zijn ontworpen onder verantwoordelijkheid van H4A. De fundaties bestaan een beton massief van ruim 570 m3 en 55 ton wapeningsstaal. 5 fundaties zijn gefundeerd op vibropalen en de 4 andere fundaties worden zónder palen gerealiseerd. In elke fundatie werd een ankerkooi ingebouwd die door de windturbine leverancier werd aangeleverd. De ankerkooi vormt de verbinding tussen de fundatie en de windturbine.

Dit project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met H4A Openbare Ruimte. Een unieke combinatie in de prachtige heuvels van Wallonië.