Het project omvat de realisatie van een toegangsweg en kraanopstelplaats voor twee windturbines op de bedrijfsterreinen van CBR en Gadot in de haven van Gent (België). Het windpark omvat één windturbine van het type Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW met een ashoogte van 111 meter op het terrein van Gadot en 1 windturbine Vestas V150-4,2MW met een ashoogte van 155 meter op het terrein van CBR.

Bijzonderheden

De windturbinefundaties zijn beide verschillend vanwege de verschillende typen windturbines. Beide fundaties worden wel uitgevoerd met eenzelfde type funderingspalen, namelijk grondverdringende schroefpalen. In het najaar van 2021 zijn de werkzaamheden op het terrein van CBR uitgevoerd en gereedgemaakt voor installatie van de windturbine. De fundatie op het terrein van Gadot is begin 2022 uitgevoerd. Beide sites liggen nu gereed voor de installatie van de windturbines. Na installatie van de windturbines worden de sites verder afgewerkt en opgeruimd.