H4A Windenergie was verantwoordelijk voor de elektrische en civiele balance of plant (E+CBoP) voor Windpark Etten-Leur. Windpark Etten-Leur bestond uit 4 kleine windturbines welke zijn vervangen door 3 grotere windturbines van het type Vestas V136-4,2MW, met een ashoogte van 112 m en een rotordiameter van 136 m.

Bijzonderheden

De werkzaamheden omvatten het ontwerpen en realiseren van de kabelverbinding tussen de windturbines en het inkoopstation. Dit omvat ook de levering van het inkoopstation en de elektrische aansluiting van de windturbines en het inkoopstation alsmede een glasvezelverbinding. Verder omvat het project het ontwerp en realisatie van de toegangswegen, kraanopstelplaatsen én de windturbine fundaties. De toegangswegen zijn uitgevoerd in asfaltverharding, de kraanopstelplaatsen met een granulaatverharding.

De 3 windturbine fundaties zijn allen identiek van vorm. De fundaties bestaan uit bestaan uit een beton massief van ruim 570 m3. Elke fundatie heeft 34 vibropalen en bevat ca. 45 ton betonstaal. In elke fundatie werd een ankerkooi ingebouwd die door de windturbine leverancier werd aangeleverd. De ankerkooi vormt de verbinding tussen de fundatie en de windturbine.