H4A Windenergie realiseerde de civiele balance of plant (CBoP) voor Windpark Havenwind. Dit park is gelegen op industriegebied Westpoort te Amsterdam. Windpark Havenwind bestond uit 6 kleine windturbines. Deze zijn vervangen door 4 grotere. Het project is een ontwikkeling van Wind Groep Holland. Het windpark omvat 4 windturbines van het type Vestas V90-2,2MW, met een ashoogte van 95 m en een rotordiameter van 90 m.

Bijzonderheden

De werkzaamheden omvatten de aanleg van de infrastructuur en fundaties voor 4 windturbines. De infrastructuur bestaat uit het aanleggen van toegangswegen en kraanopstelplaatsen met een granulaatverharding.

De 4 windturbine fundaties zijn allen identiek van vorm. De fundaties bestaan uit een beton massief van ruim 260 m3. Elke fundatie heeft 20 funderingspalen, 2 fundaties zijn geheid en 2 fundaties zijn geboord i.v.m. ligging nabij een hogedruk persriolering en gasleiding. De fundaties bevatten elk ca. 30 ton betonstaal. In elke fundatie werd een ankerkooi ingebouwd die door de opdrachtgever werd aangeleverd. De ankerkooi vormt de verbinding tussen de fundatie en de windturbine.