H4A realiseerde in dit project de windturbinefundaties, (tijdelijke) wegen en kraanopstelplaatsen. Windpark MEK is gerealiseerd in het gebied rondom Eeklo in België en bestaat uit 9 windturbines van het type Vestas V100 en V126, met een ashoogte van 112 m.

Bijzonderheden

De 9 windturbinefundaties en toegangswegen zijn in nauwe samenwerking met de klant Engie gerealiseerd. De aanvoerroutes voor de windturbine-onderdelen zijn aangelegd vanaf de naastgelegen autosnelweg. Hierdoor kon de hinder voor de achterliggende dorpen beperkt worden.

H4A heeft voor deze fundaties een aanpassing aan het ontwerp uitgevoerd door een ander paalsysteem toe te passen dan dat initieel ontworpen was. Door deze ontwerpwijziging kon de uitvoeringstijd worden ingekort.