MVOI heeft in opdracht van Stedin/Evides een raamovereenkomst voor distributie-activiteiten in Zeeland voor de komende 12 jaar. H4A gaat een substantieel deel van deze activiteiten voor haar rekening nemen.

Het gaat hier om klant- en netgedreven werkzaamheden op basis van relationele samenwerking met onze opdrachtgevers waarbij verduurzaming en ketenverschuiving een belangrijke rol spelen. Hiermee wordt het behoud van lokale capaciteit, kennis en kunde voor de Zeeuwse regio behouden.

De samenwerking start vanaf 2024. Als organisatie zijn wij trots en enthousiast om samen deze stap te zetten. Een mooie impuls voor H4A Ondergrondse Netwerken!

Portretfoto Jelle Haers van H4A

Trots

Wij zijn trots dat wij de komende jaren mee mogen werken om de energietransitie in Zeeland te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen, verzwaren en aanpassen van het elektriciteitsnet, maar ook aan het aansluiten van hoogbouw (zoals flats en appartementencomplexen) op de verschillende netwerken. Mooie diverse projecten in de regio die ervoor zorgen dat alle kennis en kunde binnen H4A Ondergrondse Netwerken blijft behouden, zodat we die samen met MVOI kunnen gaan inzetten.

Jelle Haers, bedrijfsleider H4A Ondergrondse Netwerken