veiligheid in kaart

We brengen veilig werken in kaart via klanttevredenheidsonderzoeken, interne audits, werkplekinspecties, het staven van producteisen, het analyseren van klachten en het grondig onderzoeken van (bijna-)ongevallen, incidenten en schades. We zoeken onze leveranciers bewust uit en zorgen ervoor dat ons materiaal voldoet aan de gestelde eisen. Uiteraard beschikken wij voor alle takken binnen ons werkgebied over de benodigde (product)certificaten en kwalificaties. Voor elk project kijken wij naar de specifieke risico’s. Niet alleen op de werkvloer, maar ook voor de betrokken omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid. Ons doel is om klanttevredenheid naar een hoog niveau te brengen. Wij meten onze kwaliteit: extern via klanttevredenheidsmeting en intern via projectevaluaties.

Kwaliteit leveren door veilig te werken

Wij willen dat iedereen veilig werkt en dat de werkomgeving veilig is. Ons streven is maximaal: nul incidenten op het werk. Om de veiligheid te waarborgen, passen al onze medewerkers de ‘laatste-minuut-risico-analyse’ (LMRA) toe. Al onze operationele medewerkers krijgen standaard een KAM-introductie en wonen bijna maandelijks VCA toolboxbijeenkomsten bij. Hierbij staan we uitgebreid stil bij veiligheid en kwaliteit.

H4A gaat voor het beste, ook inzake veiligheid. Daarom voldoen wij niet alleen aan de eisen van ISO 9001 en VCA, ook streven wij naar een zo hoog mogelijke trede op de Safety Culture Ladder (ofwel Veiligheidsladder, SCL-certificaat). Wij kijken specifiek naar het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers binnen de bedrijfscultuur.

Leren = veiligheid

H4A is een lerende organisatie. In geval van incidenten worden gedragsaspecten onderzocht en geanalyseerd. Met een ‘safety alert’ leggen wij het leermoment vast en nemen wij maatregelen om eenzelfde incident te voorkomen. Wij geloven in de kracht van het delen van kennis, bijvoorbeeld door samen met onze opdrachtgevers veiligheidsinspecties te doen. Kennis met elkaar delen en samen leren, dat komt de veiligheid ten goede.

Certificaat icoon bij H4A

Certificaten

H4A streeft continu naar de beste kwaliteit en de hoogste normen van veiligheid, duurzaamheid en milieubewustzijn. Certificering is hierbij een must. H4A is in het bezit van de benodigde certificaten.

Overzicht certificaten