Portretfoto Eric de Ruijsscher van H4A

Het belang van duurzaam ondernemen

“We willen zero-emissie in onze activiteiten realiseren. Voor het zwaar materieel, zoals trucks en kranen, zien we een oplossing in waterstof. Met waterstof hebben we een behoorlijke range en geen schadelijke uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2. Door lokaal te investeren en het belang van duurzaam ondernemen te erkennen, leveren we een bijdrage aan het verduurzamen van energie en materialen.”

Eric de Ruijsscher, algemeen directeur H4A

Kwaliteit en duurzaamheid

Niet voor niets heeft H4A de hoogste trede, namelijk niveau 5, van de CO2-prestatieladder gehaald. H4A wil duurzaamheid steeds verder integreren en implementeren in de bedrijfsvoering. Wij nemen aantoonbaar maatregelen en initiatieven om de CO2-uitstoot binnen ons bedrijf te verminderen. H4A rapporteert via de CO2-footprint over de behaalde resultaten rondom de CO2-reductie.

Lees meer over de CO2 prestatieladder
Medewerkers H4A Ondergrondse Netwerken aan het werk met een kraan

Duurzaam ondernemen

Wij gaan een stap verder. Duurzame bedrijfsvoering zien wij als een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Binnen H4A voeren we een duurzaam, groen en maatschappelijk verantwoord beleid. We nemen economische en maatschappelijke effecten in acht en houden rekening met de belangen van betrokken partijen. In ons strategisch businessplan is MVO vastgelegd als voorwaarde om succesvol te ondernemen. Onze resultaten worden afgespiegeld tegen de doelstellingen. De medewerkers van H4A blijken hierbij de belangrijkste bron van onze prestaties, voor nu en in de toekomst.

Duurzaam door innovatie

H4A wil een bijdrage leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot. Wij zetten sterk in op verduurzaming van (onze) energie en materialen. Ons hoofdkantoor in Sas van Gent is zo goed als energieneutraal. Naast elektrische bedrijfsauto’s beschikken wij als eerste Zeeuwse aannemer over een volledig elektrische minigraver, zitmaaier en wals. Ook blijven wij innoveren op het gebied van asfalt. Denk hierbij aan Bioway, het asfalt met een 50% natuurlijk bindmiddel. En wij participeren in gezamenlijke initiatieven, zoals ‘Zero Emissie Transport’ en ‘Groene waterstofketen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen’.

Onze duurzame Initiatieven
Asfalt van H4A