Duurzame energie

Ons hoofdkantoor is zo goed als energieneutraal. Naast elektrische bedrijfsauto’s beschikken wij als eerste Zeeuwse aannemer over een volledig elektrische minigraver, een elektrische zitmaaier en een elektrische wals: geen stikstof, geen fijnstof, geen lawaai en geen CO2-uitstoot. We zetten koffie op stroom van zonnecollectoren in onze zelfvoorzienende schaftkeet. Ook hebben wij twee hybride aggregaten in bezit. Ons groenafval composteren wij voor de ontwikkeling van natuur en milieu en voor nieuwe wegen met gerecycleerd materiaal. Houtsnippers gebruiken we voor de productie van biobrandstof. We zetten waar mogelijk alternatieven in voor onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook bekijken wij hoe ons afvalmanagement duurzamer kan.

Elektrische wals RolliE bij H4A

Biobased Economy

H4A neemt deel aan de Biobased Economy door de fossiele grondstof bitumen in asfalt te vervangen door het plantaardige lignine. In samenwerking met het Asfaltkenniscentrum in Venlo doen we proeven met verschillende innovaties op het gebied van asfaltontwikkeling. Het doel hiervan is asfalt steeds milieuvriendelijker en met minder CO2-emissie te kunnen produceren in onze eigen asfaltcentrale.

Bioway

Belangrijk bestanddeel in asfalt is bitumen, een restproduct uit de olieraffinage dat het zand en steenslag bij elkaar houdt. Een van de belangrijkste eisen die we als maatschappij aan de gebouwde omgeving stellen is besparing van de fossiele grondstoffen en reductie van de CO2-uitstoot. H4A ontwikkelde daarom een innovatieve toepassing: Bioway. In dit asfaltmengsel is 50% van de bitumen vervangen door lignine.  Het gebruik van lignine als bindmiddel biedt voordelen bij de het productieproces van asfalt. Zo wordt Bioway bij een lagere temperatuur geproduceerd, is er sprake van 20% minder CO2-uitstoot en heeft het asfalt een langere levensduur.

Ontdek Bioway
Asfalt van H4A
Vrachtwagen van H4A

Zero Emissie Transport

Wij zijn trotse partner van het project ‘Zero Emissie Transport’. Doel is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect waarbinnen overheid, bedrijfsleven en HZ University gezamenlijk innoveren op het gebied van Zero Emissie Transport.

Lees meer

Energieconsortium Kanaalzone

Waterstof heeft de toekomst als brandstof voor bedrijven die werken met zwaar materieel. Denk hierbij aan kranen, graafmachines en vrachtwagens. Met waterstof zou dit materieel, dat langdurig vermogen dient te leveren, zonder CO2-uitstoot moeten kunnen functioneren. Samen met nog zeven Zeeuws-Vlaamse bedrijven heeft H4A de mogelijkheden rondom het gebruik van groene waterstof onderzocht. Wij gaan lokaal investeren in de realisatie van een waterstoftankstation. Het consortium wil in 2023 een waterstoftankstation gereed hebben.

Bekijk de video
Duurzaamheid bij H4A
Dit is dé manier waarop wij kunnen bijdragen aan het halen van de klimaat­doel­stel­lin­gen Eric de Ruijsscher, algemeen directeur H4A en deelnemer in Energieconsortium Kanaalzone
Zeeland in Stroomversnelling met H4

Groene waterstofketen

De Provincie Zeeland stelt, vanuit de regeling Zeeland in Stroomversnelling, subsidie beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie naar een groene waterstofketen in de gemeente Terneuzen. Hier werkt een groep bedrijven, onder aanvoering van H4A, aan de realisatie van een waterstoftankstation voor zwaar transport, werk- en vaartuigen. Ook ontwikkelt VoltH2 een waterstoffabriek en ontwikkelt Zeeuwind plannen voor opwekking van duurzame energie. Samen hebben zij zich verenigd voor een haalbaarheidsstudie.

Lees meer