Doel is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect waarbinnen overheid, bedrijfsleven en HZ University gezamenlijk innoveren op het gebied van Zero Emissie Transport. Een unieke aanpak die het MKB de mogelijkheid biedt om met behulp van proefrijden de benodigde logistieke procesinnovaties te identificeren en uit te werken.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Rijksoverheid en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Duurzaamheid

H4A erkent het belang van duurzaam ondernemen. Om die reden participeren wij o.a. in diverse initiatieven.

Naar de website van Zeeland Connect