Medewerkers H4A Industrie Service in overleg met bouwtekening

expertise op veel vlakken

Binnen onze vertrouwde bedrijfscultuur werken zo’n 300 gemotiveerde mensen als één sterk team samen. Of het nu gaat om kleine of om grote, complexe projecten, H4A heeft dankzij zijn unieke combinatie alle kennis, materiaal en vaardigheid in huis om deze tot in de finesse uit te voeren. De synergie tussen de expertises levert jouw voordeel op. Door onze brede inzetbaarheid pakken wij jouw gehele project met maximale efficiency aan, via één aanspreekpunt.

Onze expertises

ORGAnisatie

H4A kent een duidelijke organisatiestructuur. Binnen de vijf expertises Bouw, Industrie Service, Openbare Ruimte, Ondergrondse Netwerken en Windenergie functioneren diverse B.V.’s. Om een zo’n constructief mogelijk beleid te voeren, adviseert de Raad van Commissarissen de directie en houdt ook toezicht.

Organisatiestructuur
Twee medewerkers H4A Ondergrondse Netwerken in overleg bij een project
Medewerker H4A Windenergie meet de hoogte bij de fundering voor een windmolen

gezond bedrijf met een duidelijke strategie

Efficiënt, veilig, duurzaam en slim. Dit zijn de vier belangrijkste kernpunten in onze visie. Deze kernpunten worden betrokken in het ontwerp, in de coördinatie en in de uitvoering van projecten, maar ook in de eigen bedrijfsvoering en werkomgeving. Wij willen onze klanten ontzorgen en hen de synergie van onze activiteiten laten ervaren.

Missie & visie

Zeeuws-vlaamse roots

Eén van de oprichters van H4A is de vader van de huidige directeur-grootaandeelhouder Eric de Ruijsscher, die eigenaar was van het oorspronkelijk Zeeuwse familiebedrijf De Ruijsscher & Zn. Dit bedrijf is in 1920 opgericht en in handen van de familie gebleven tot het in 1998 opging in H4A.

Geschiedenis H4A

Kwaliteit, veiligheid & milieu

H4A gaat zeer bewust om met milieu, duurzaamheid en veiligheid. Dat zie je terug in de aanpak van onze projecten, het materiaal dat wij gebruiken, de vakmensen die wij inzetten en het continu staven van onze normen. H4A beschikt dan ook over alle benodigde veiligheids-, kwaliteits- en milieucertificaten.

Lees meer

DUURZAAMHEID & INNOVATIE

Met Zeeuwse bescheidenheid zijn wij trots op onze organisatie. Daarom streven we altijd naar nóg beter. Wij erkennen het belang van duurzaam ondernemen. H4A ambieert voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Meer informatie

verbonden via sponsoring

H4A voelt zich betrokken bij de samenleving en wil hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Daarom ondersteunen en stimuleren wij lokale verenigingen, evenementen en activiteiten via sponsoring.  Ook vinden wij het onderhouden van binding met opdrachtgevers, stakeholders en medewerkers erg belangrijk. Sponsoring biedt hier een mooie gelegenheid voor.

Sponsorverzoek

Algemene voorwaarden

Op onze offertes en op de eventueel hieruit voortvloeiende opdracht zijn algemene voorwaarden van toepassing.  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden worden van de hand gewezen. Onderstaand vind je onze Algemene voorwaarden.