De behoefte aan oplossingen voor mobiliteit, huisvesting, productie en energie neemt toe én verandert. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, innovatie, veiligheid, milieu en duurzaamheid blijven elkaar in rap tempo opvolgen. H4A volgt deze ontwikkelingen niet alleen nauwgezet, maar heeft er ook een actief aandeel in. Zelfs internationaal. Efficiënter, veiliger, duurzamer en slimmer, daar gaat het ons om. Wij leren en passen toe. Onze organisatie is financieel solide en biedt mensen die onze drive delen een zekere werkomgeving met een aangename werkcultuur. Samen maken wij ons sterk voor en zijn wij in staat om blijvend de beste oplossingen te bieden voor onze opdrachtgevers en de samenleving.

Missie

Wij maken dat mensen comfortabel, duurzaam en veilig kunnen verblijven, verplaatsen, werken en wonen.

Visie

Als betrouwbare en proactieve partner biedt H4A waarde voor haar klanten in de bouw, industrie en energiesector. Samen met onze gemotiveerde medewerkers bouwen wij aan integrale, toekomstgerichte en hoogwaardige oplossingen.