Bouw

Het cluster bouw bestaat uit de expertises:

Infra

Het cluster infra bestaat uit de expertises:

Binnen deze expertises functioneren diverse zelfstandig opererende B.V.’s: H4A Bouw B.V., H4A Industrie Service B.V., H4A Groen B.V., de Zeeuws Vlaamse Asfalt Centrale B.V., H4A Ondergronds Netwerken B.V., H4A Infratechniek B.V. en H4A Windenergie B.V.

Naast de expertises biedt H4A ook een aantal services die bedrijfsbreed worden ingezet, zoals transport (Mobach Transport & Verhuur B.V.). H4A Utility B.V. zorgt voor de inkoop van het materieel.

directie & Raad van Commissarissen

H4A kent een directie en een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op het functioneren van de directie. Daarnaast geeft de RvC advies aan de directie.

Raad van Commissarissen

Ton Stuifzand

Voorzitter Raad van Commissarissen

Directie

Eric de Ruijsscher

Algemeen directeur

linkedin-icon-logo-vector-400x400 - Bacom Groep

H4A directeur Tom Willaert

Tom Willaert

Financieel directeur

linkedin-icon-logo-vector-400x400 - Bacom Groep

Wim Deveneyns

Operationeel directeur cluster infra

linkedin-icon-logo-vector-400x400 - Bacom Groep

H4A directeur Johan Uytdehaag

Johan Uytdehaag

Operationeel directeur cluster bouw

linkedin-icon-logo-vector-400x400 - Bacom Groep