Bewust Veilig Dag door H4A

In de ochtend voerden onze medewerkers een werkplekinspectie uit op de diverse ‘bouwplaatsen’ en in de middag was er een bijeenkomst met een veiligheidsquiz en gebak. Met als doel? Onze medewerkers bijpraten over relevante en actuele onderwerpen binnen ons Veiligheidsbeleid.

Een super leuke, maar vooral informatieve én veilige dag!