Klimaatambities

H4A draagt op vele manieren bij aan duurzame initiatieven. Enerzijds omdat we dit als allround bouw- en infrabedrijf belangrijk vinden, anderzijds omdat milieueisen hierom vragen. Metingen over de emissie toonden aan dat de Zeeuws-Vlaamse Asfaltcentrale (ZVAC) tot op het laatst voldeed aan alle milieueisen. Echter, de eisen worden steeds strenger. Om te verduurzamen zijn aanpassingen in het productieproces nodig. Die groene transitie was voor een kleine asfaltcentrale als ZVAC niet haalbaar. Daarnaast zorgen de huidige energieprijzen voor een nog grotere uitdaging bij de productie van asfalt.

De asfaltproductiewereld is al langere tijd aan verandering onderhevig. Ongeveer 25 jaar geleden waren er 70 asfaltcentrales in Nederland. Momenteel zijn dat er 28 en na de sluiting van ZVAC dus nog 27. Eén daarvan is APM uit Bergen op Zoom, een samenwerkingsverband van AsfaltNu en de Zeeuwse Asfalt Onderneming (ZAO) uit Middelburg. APM heeft een investeringsprogramma in gang gezet om nu en in de toekomst te voldoen aan alle relevante milieu- en emissie-eisen. Hiermee dragen ze bij aan de ambitie om de asfaltindustrie proactief te veranderen in een 100% circulaire en duurzame bedrijfstak. Een ambitie waar H4A zich graag bij aansluit.

H4A

H4A heeft diverse expertises, zoals infratechniek. Dit verandert niet. Het ervaren team van H4A blijft voor haar opdrachtgevers asfaltwerkzaamheden uitvoeren. Het enige verschil is dat het asfalt vanaf 2023 dus elders wordt gemaakt. Ook blijft H4A zich bezighouden met de ontwikkeling van innovatieve asfaltmengsels, zoals Bioway, het duurzame asfalt met een hoog percentage natuurlijk bindmiddel. Er wordt in overleg en op een zorgvuldige manier gekeken naar vervangend werk voor de zes medewerkers van de ZVAC. Gezien de diversiteit en de hoeveelheid werk is H4A ervan overtuigd deze medewerkers een passend voorstel te kunnen doen.

Over deze strategische samenwerking tussen H4A en APM is advies gevraagd aan de Autoriteit Consument & Markt. De definitieve samenwerking wordt pas geformaliseerd als een benodigde goedkeuring is verkregen en de mededingingsregels hieraan verder niet in de weg staan. De verwachting is dat hierover voor de start van het nieuwe asfaltseizoen, begin 2023, duidelijkheid is verkregen.