De opdracht omvat fundaties voor 37 turbines type EnVentus V162 en 8 turbines type V126. De fundaties liggen verspreid over 7 verschillende windparken binnen het windplan.

Voorbereiding van start

Momenteel zijn de voorbereidingen voor uitvoering van het project gestart. Medio februari zal het werk op locatie ook gaan starten. 37 fundaties zullen dit jaar worden gebouwd, de overige 8 fundaties worden in 2023 gerealiseerd. Wij kijken er naar uit om dit ambitieuze project samen met onze trouwe klant Vestas te realiseren!

Voor opdrachtgever Nordex zijn we reeds gestart met de realisatie van fundaties op 2 andere windparken binnen het windplan. Het gaat om 15 fundaties voor turbines type N163. Alles samen realiseren we dus 60 (!) windturbinefundaties op het Windplan Groen. Een erg mooie uitdaging!

Meer informatie

Naar de website van Windplan Groen