Lees het totale bericht op de website van de Provincie Zeeland.

Waterstofketen

Eén van de projecten betreft een groene waterstofketen in Terneuzen. De Provincie Zeeland stelt subsidie beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar een groene waterstofketen in Terneuzen. Dit bedrag is afkomstig uit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

In de gemeente Terneuzen werkt een groep bedrijven onder aanvoering van H4A aan de realisatie van een waterstoftankstation voor zwaar transport, werk- en vaartuigen. Tegelijkertijd ontwikkelt VoltH2 een waterstoffabriek en ontwikkelt Zeeuwind plannen voor opwekking van duurzame energie. Deze partijen hebben zich verenigd voor een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van een groene waterstofketen.

Meer informatie over de groene waterstofketen