Geschiedenis mobach – 1e & 2e generatie (1920 – 1961) 

In 1920 – nu 100 jaar geleden – start Petrus Mobach samen met zijn zoon Peet een transportbedrijf in de vorm van een bodedienst met paard en wagen. Zes jaar later komt ook de andere zoon Jan Mobach het bedrijf versterken – Jan is de vader van Herman en de opa van Jan en Rolf. In deze tijd wordt de eerste gemotoriseerde vrachtauto aangeschaft Alles wat aangeboden wordt, wordt vervoerd, veelal voor particulieren.

Goederen die door beurtschippers veelal van Amsterdam of Rotterdam naar Terneuzen werden vervoerd, werden op de markt aldaar verdeeld aan de bodediensten met hun vaste trajecten. De goederen die vervoerd werden, kenden een grote diversiteit, van brillen, pillen en poeders tot aan valse gebitten toe. In de jaren die volgen, voltrekt zich de bouw van de L’Azote (tegenwoordig Yara genaamd) in Sluiskil- Oost en er komt een geweldige expansie van werk voor de streek. In 1936 nemen de gebroeders Peet en Jan de zaak over en de naam verandert in Gebr. Mobach. 

Ongeregeld vervoer

In de periode 1940 -1945, de oorlogsjaren moet het transport weer gedeeltelijk worden verricht met paarden. Jan blijft met z’n vrachtauto rijden, die in deze tijden wordt aangedreven door een gasgenerator gestookt op kolen. Dit zorgt dikwijls voor grote ellende! Na de oorlog schakelt Jan meer over op het ongeregelde vervoer, zoals het vervoer van vlas, graan, bieten en glas voor de glasfabriek in Sas van Gent. In 1949 splitst het bedrijf zich. Jan gaat zich richten op het ongeregelde vervoer van vooral landbouwproducten. De eerste kiepauto – een DAF – wordt in 1954 door Jan aangeschaft met als bedoeling om vooral de stille winters te overbruggen, zodat hij niet alleen afhankelijk was van de landbouwsector. Nieuwe klanten worden de regionale wegenbouwers en de bouwbedrijven op de Sluiskilse fabrieken. Op 7 februari 1961 komt Jan Mobach plotseling te overlijden. 

Geschiedenis mobach – 3e generatie (1961 – 2000) 

Na het overlijden van Jan wordt het transportbedrijf met veel inzet en bezieling voortgezet door zijn vrouw Maria Mobach-van Puyvelde. Zoon Herman breekt zijn opleiding Weg- en Waterbouw in Goes af om zijn moeder bij te staan bij het leiden van het transportbedrijf. Herman is dan 18 jaar. Het wagenpark bestaat dan uit drie wagens van +/- 7 tons laadvermogen 2x Daf en 1x GMC. De jaren zestig betekenen voor de Kanaalzone een enorme expansie van werk. Het kanaal wordt verbreed en er komen veel nieuwe bedrijven in de streek zoals Dow en Philips. Andere bedrijven breiden uit zoals bijv. de NSM (voordien L’Azote en tegenwoordig ‘Yara’ genaamd) . In 1963 vestigt het Belgische bedrijf Blankaert zich met een asfaltcentrale op het Kanaaleiland en wordt als klant aangetrokken. Op 23 juni 1963 wordt daar de eerste vracht asfalt op een wagen van Mobach geladen en er zouden er nog vele volgen! Blankaert word in 1969 overgenomen door een aantal Zeeuwse Aannemers en Z.A.&A. (Zeeuwse Asfalt en Aannemingsmaatschapij) is hiermee geboren. Tegenwoordig is de Zeeuws Vlaamse Asfalt Centrale (ZVAC) een onderdeel van H4A. Achter het ouderlijk huis gelegen aan het Kanaalzicht wordt in 1965 op het bedrijventerrein aan de Stroodorpestraat een terrein aangekocht en een garage/werkplaats gebouwd. Later wordt dit uitgebreid met een leegstaande loods en een terrein dat grenst aan het perceel. Het bedrijf breidt door deze ontwikkelingen uit. Het wagenpark bestaat eind jaren zestig/begin jaren zeventig uit 7 voertuigen. 

In 1965 komt schoonzoon André, de man van Jeanine Mobach (zus van Herman) in het bedrijf werken. Op 23 november 1971 overlijdt Maria Mobach na een slopend ziekbed. Herman gaat alleen verder in de zaak, waarbij het vervoer van wegenbouwgrondstoffen en dan voornamelijk asfalttransport de belangrijkste tak van het bedrijf vormt. In 1973 wordt de eerste trekker (DAF) met oplegger (Mol) aangeschaft. De bedrijfsnaam wordt vanaf 1974 H. Mobach Transport BV. 

Van jongs af aan aangetrokken door het transport komt in 1985 zoon Jan in het bedrijf werken. In deze jaren is er veel transport van wegenbouwmaterialen vanuit België. Het wagenpark bestaat dan uit 10 voertuigen, te weten: 6 trekker-opleggers en 2x 6×6 en 2x 8×8. En ondanks een mooie voltooide opleiding in de sport komt uiteindelijk in 1993 ook zoon Rolf in het bedrijf werken. 

Geschiedenis mobach – 4e generatie (2000 – 2010) 

Jan en Rolf komen eind 1999 met het voorstel om de zaak over te nemen. Herman kan zich hierin vinden, maar vindt het nog te vroeg om zijn bedrijf los te laten. Er wordt besloten dat Jan en Rolf als zelfstandigen verder gaan en ze schaffen zelf twee vrachtauto’s aan. De bedrijfsnaam sinds 2000 wordt dan Mobach Transport en Verhuur. In dezelfde periode vestigt het bedrijf Heros uit Roosendaal zich op de voormalige terreinen van de Cokesfabriek Sluiskil. Heros maakt vanaf de opstartperiode gebruik van de transportdiensten van Mobach.

In 2002 gaan alle voertuigen en chauffeurs over naar Mobach Transport en Verhuur. Het wagenpark omvat dan 6 voertuigen en bestaat uit 2 x trekker- oplegger , 1x 8x8ws en 3x 8×4. Ook de echtgenotes Cindy en Helga komen het bedrijf versterken en gaan de administratie verzorgen. Er wordt in 2004 een 4-assige dieplader aangeschaft die voor de grootste opdrachtgever H4A Bouw en Infra BV (nu: H4A Infratechniek B.V.) het transport verzorgt van materiaal voor de asfaltset zoals: asfaltmachine, walsen en kranen. In 2006 wordt, na overleg en met medewerking van de Gemeente Terneuzen, het terrein met loodsen aan de Stroodorpestraat grondig gerenoveerd. Hierbij wordt ook een mooie werkruimte gecreëerd voor de administratie. Het bedrijf veroorzaakt geen overlast voor de omwonenden en past volgens de Gemeente Terneuzen in het dorpsbeeld van Sluiskil. Er is daarom geen reden voor verplaatsing. 

In 2007 wordt besloten om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren en wordt overgegaan tot certificering. In december 2007 wordt het kwaliteitskeurmerk Transport en Logistiek behaald. Ook komt eind 2007 de mogelijkheid om de 24-uurs containerhandeling voor Cargill Sas van Gent te gaan verzorgen. Hiervoor moet in een korte periode de certificering GMP+ Wegtransport diervoeders behaald worden. De klus wordt geklaard, zodat Mobach Transport en Verhuur vanaf 1 maart 2008 met 2 nieuwe containerwagens met aanhanger aan de slag kunnen in een nieuwe markt: de diervoedersector.

Unieke combinatie

In 2017 wordt Mobach officieel onderdeel van H4A. Vanaf de oprichting van H4A in 1968 werken Mobach en H4A al samen. In al die jaren groeide Mobach uit tot de belangrijkste transporteur van H4A, maar daarnaast werken zij ook voor vele andere klanten. Een unieke samenwerking. De overname bood dan ook de kans om de synergievoordelen verder uit te breiden, maar ook het wagenpark en de klantenkring te vergroten. De werkzaamheden van Mobach zijn als een zelfstandig onderdeel binnen H4A voortgezet, met hetzelfde logo en dezelfde kenmerkende rode kleur.