Door de uitbreiding van AMC en Oatly wordt er meer afvalwater verwerkt op de AWZI, locatie Sloe. Om deze extra hoeveelheid goed te kunnen verwerken, zijn diverse aanpassingen en uitbreidingen nodig op de bestaande zuiveringslocatie van Evides.

Bijzonderheden

H4A heeft uitvoering gegeven aan de volgende werkzaamheden:

  • Bouw van een slibbuffertank. Een nieuwe buffertank was noodzakelijk om de volumestroom aan afvalwater, wat anaerobisch verwerkt moet worden, uit te vlakken over de dag. Zo kan er meer afvalwater worden verwerkt;
  • Diverse fundaties. In de nabije toekomst wordt er meer afvalwater geloosd op het netwerk van de AWZI te Sloe, welke anaerobisch verwerkt wordt. Om dit gedeelte van de zuivering ook in de toekomst op een goede manier te organiseren, is de anaerobe zuivering uitgebreid.┬áH4A realiseerde de fundatie voor voorzuivering en voor de anaerobe zuivering, inclusief gasverwerking en affakkel dundatie;
  • Realisatie bedrijfsgebouw, inclusief pompenhal en MCC-ruimte;
  • Diverse terrein inrichtingswerkzaamheden.