Begin 2023 werd het bestaande brandweergebouw op het terrein van Yara afgekeurd. H4A Industrie Service is toen door Yara benaderd om in een bouwteam mee te praten over het nieuwe ontwerp. In eerste instantie hadden we de rol als bouwkostendeskundige en om het te hebben over de uitvoeringsdetails.

Dit voortraject zorgde er echter voor dat wij ook de uitvoering van de nieuwbouw in opdracht hebben gekregen. Momenteel bestaat deze opdracht alleen uit het afbouwen van de brandweerkazerne. Voor het gedeelte van de medische dienst worden voorlopig alleen de voorbereidingen getroffen, zodat we dit in de toekomst nog af kunnen bouwen.

Start bouw

In oktober zijn we gestart met het aanbrengen van de heipalen. In de laatste weken van 2023 maakten we een start met het opbouwen van het eerste gedeelte van de staalconstructie. Een bijzonderheid was dat we op de bouwlocatie een Japanse Duizendknoop tegenkwamen. Dit is een lastig en hardnekkig onkruid. In samenwerking met Van Gelder hebben we de grond verplaatst en drie bestrijdingsmethodes toegepast om in de toekomst te bekijken welke methode het beste werkt.

Infra

Een mooie bijkomstigheid vanuit deze opdracht is dat we naast de nieuwbouw ook de opdracht ontvingen om de nutsaansluitingen te verzorgen. Dit werk bestaat onder andere uit het bouwen van een nieuw drinkwaterverdeelgebouw en een transformatorstation en het aanleggen van riool-, water- en bluswaterleidingen. Ook bij dit werk weer volop uitdagingen en dus weer leuk om hier iets over te vertellen. Het riool (vuilwaterafvoer) moest namelijk aangesloten worden op een put van het Waterschap in de Koegors. Hiervoor hebben we tweemaal een gestuurde boring uitgevoerd van ongeveer 250 meter lang en 5 meter diep. Deze boringen sloten weer aan op in totaal 500 meter open ontgraving die vervolgens op de nieuwe pompput is aangesloten.