Het werk omvat de bouw van een productieplant voor eiwitten van Enough B.V. in Sas van Gent, inclusief bijbehorende grond- en terreinwerkzaamheden én alle gebouw gebonden technische installaties.

De betonwerken voor de productieplant, waar H4A onder andere uitvoering aan geeft, bevatten de volgende werkzaamheden:

  • Fundaties/begane grondvloeren gebouwen (exclusief paalfunderingen);
  • Tankfundaties en tankputten (exclusief paalfunderingen);
  • Fundaties voor de pijpenbruggen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de grootste proteïnefabriek ter wereld op de website van Enough.