Voor Yara heeft H4A een nieuwe asfalt toegangsweg gerealiseerd, inclusief de aanleg voor toekomstig gebruik van een drinkwaterleiding, brandwaterleiding, gescheiden rioolsysteem en kabeltrekputten met mantelbuizen.

Tegelijkertijd hebben we op de locatie van de nieuwe weg de aanwezige Japanse duizendknoop gesaneerd en aan de zijkanten afgeschermd om teruggroei in dit gebied te voorkomen. Ter afronding van het project is er een draaipoort geplaatst, is het bestaande hekwerk hierop aangepast en zijn er nieuwe bomen geplant ter vervanging van de gekapte bomen.