Vitaliteit bij H4A

Exoskeletten

We onderzoeken en testen speciale ondersteunende hulpmiddelen, genaamd exoskeletten. Het lichaam wordt hiermee ontlast tijdens het werk en zo worden klachten voorkomen. Er zijn verschillende skeletten beschikbaar voor het ondersteunen van bijvoorbeeld de onderrug, de armen of de nek. Bij interesse van een medewerker wordt er een skelet gehuurd om te testen. Is het exoskelet geschikt, dan wordt het exoskelet voor de medewerker persoonlijk aangeschaft.

Fietsplan

H4A start in 2024 met een fietsplan. Medewerkers kunnen tegen gunstige afspraken één fiets per periode van drie jaar leasen. Een ‘Fiets van de zaak’ biedt vitaliteits-, milieu en kostenvoordelen. H4A wordt duurzamer, terwijl de medewerker zich fit(ter) trapt.

Input van medewerkers

We vinden het belangrijk om naar onze medewerkers te luisteren. We verzamelen actief ideeën en suggesties vanuit de werkvloer om ons vitaliteitsbeleid nog beter te maken en aan te laten sluiten bij de behoefte. Dit doen we onder andere via ons vitaliteitsteam.

Vitaliteitsteam

Binnen H4A is een vitaliteitsteam actief. Het vitaliteitsteam (bestaande uit medewerkers uit diverse geledingen) denkt mee over diverse onderwerpen, zoals over de inzet van hulpmiddelen, het stimuleren van inventieve werkmethoden, het voorkomen van verzuim en aandacht voor ergonomie. Kortom, samen werken we aan een gezonde werkplek!

Blogs over vitaliteit

Op onze eigen interne app voor medewerkers plaatsen we blogs over verschillende onderwerpen die te maken hebben met vitaliteit. Denk aan hoe je gezond kunt eten, meer kunt bewegen, afvallen, slapen en algemene gezondheidstips. Deze blogs geven handige informatie en tips om je te helpen vitaler te worden.

Begeleiding op het gebied van stoppen met roken, gewicht, voeding en alcohol

Voor advies over gewicht, voeding of omgaan met alcohol kunnen medewerkers terecht bij onze vitaliteitscoach.

Sociaal support

Schulden, een scheiding of mentale klachten; het kan iedereen overkomen. In zo’n situatie bestaat er vaak geenscheiding meer tussen werk en privé. Men sjouwt de last overal mee naar toe. In dat geval kan Social Support ondersteuning bieden. Enerzijds door een luisterend oor te bieden, anderzijds door het geven van raad en daad. Ook kan eventueel een relevante hulpinstantie worden betrokken voor de desbetreffende medewerker.

Gezondheidschecks: PAGO/DIA

Medewerkers worden uitgenodigd voor een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (naar leeftijdscategorie). Daarnaast wordt de PAGO aangevuld met een DIA. Dit staat voor Duurzame InzetbaarheidsAnalyse, een gesprek over duurzame inzetbaarheid. Thema’s zijn bijvoorbeeld Veilig werk, Houd plezier en Kijk vooruit. Het resultaat van een DIA is een persoonlijk actieplan. In dit plan staan acties die de medewerker kan ondernemen. De medewerker wordt uitgedaagd om met zichzelf en met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Onze vitaliteitscoach

Binnen H4A is een vitaliteitscoach actief, die het onderwerp vitaliteit via diverse manieren op de agenda zet binnen ons bedrijf.