De vervuilde bodem van Dow Benelux in Terneuzen is door H4A aangepakt door het planten van tientallen wilgen en honderden populieren. Beide boomsoorten zijn snelle groeiers. De resultaten zijn op zich meetbaar en veelbelovend, maar het is in dat geval een kwestie van een jaar of tien, vijftien voordat de vervuiling met dioxaan en ethylbezeen van het grondwater en de bodem volledig onder controle is. Bij fytoremediatie gaat het om de inzet van planten om de bodem te zuiveren van giftige stoffen. Het kan gaan om olieresten die zijn gelekt uit oude olietanks , maar ook om koper, nikkel, zink en PAK’S die op voormalige industrieterreinen de grond vervuilen.

Bodemsanering

Vervuiling hoeft niet in alle gevallen door het afgraven van het terrein te worden aangepakt. Fytoremediatie betekent letterlijk ‘planten herstellen de balans’. Het is geen revolutionaire, nieuwe ontdekking. Het fenomeen is een redelijk onbekend begrip. Het gaat niet om de bomen zélf, maar om de bacteriën die rond de wortels en in de bomen leven.

Hoe werkt het?

Planten kunnen verontreinigingen vastleggen in de wortels, stengels en bladeren. In sommige gevallen worden verontreinigde delen van de planten geoogst, weggehaald en vernietigd. Planten kunnen bacteriën in de wortels aantrekken, waardoor giftige stoffen in de bodem worden verminderd of vastgezet. Ook zijn er soorten die schadelijke stoffen in de lucht kunnen omzetten naar minder schadelijke gassen die ze vervolgens geleidelijk afgeven. Verder zijn er planten die schadelijke stoffen vastzetten op hun wortels en die vervolgens worden afgebroken door bacteriën. Bijzonder is ook dat bepaalde planten verontreinigd grondwater omhoogtrekken waardoor het niet dieper de aarde in sijpelt.