H4A Groen, het volledige pakket aan groenvoorziening

Mensen worden gelukkig van een groene omgeving. Groen om ons heen is rustgevend en werkt inspirerend. In een groene omgeving functioneren we gewoon beter! Een slim doordacht en klimaatvriendelijk groenplan uitdenken en uitvoeren vraagt om kennis van beplanting, landschapsinrichting en infrastructuur.

Of het nu gaat om het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groenstroken, stedelijk groen, bermen of golfbanen. H4A biedt een totaalpakket aan voor zowel de openbare ruimte, de ondernemer als de particulier. Denk aan de aanleg van rotondes inclusief beplanting, het (opnieuw) inrichten van bedrijfsterreinen met bestrating en groen of het bouwen van je woning waarbij je oprit bestraat wordt en je tuin wordt aangeplant.

Medewerker H4A Groen in tractor maait het gras

Maaiwerkzaamheden

Onder ons groenbeheer vallen alle maaiwerkzaamheden. Van het maaien van gazons en sportvelden tot ruw terrein, taluds en bermen. Voor alle soorten ondergrond hebben we geschikte machines, bijvoorbeeld een tractor met maaiarm, een afstandbestuurbare rupsmaaier voor schuine en moeilijk bereikbare plaatsen en een taludtractor voor het maaien van taluds. We kunnen de grasvegetatie klepelen, waarbij het maaisel blijft liggen. We kunnen in het kader van het vergroten van de biodiversiteit het gras ook maaien, waarbij we het vervolgens harkeren, persen en afvoeren. Dit verwerken we tot compost op onze eigen locatie.

Stedelijk Groen

Vooral in stedelijk gebied hebben mensen behoefte aan groen. Het intensieve gebruik van de leefruimte stelt hoge eisen aan het groen. H4A gaat deze grote uitdagingen graag aan, met oog voor kwaliteit en duurzaamheid. Onze jarenlange ervaring met aanleg en onderhoud van stedelijke groenvoorzieningen varieert van grootschalige lijnbeplantingen langs wegen, het omvormen van wijkgroen tot de realisatie van complete parken.

Medewerker H4A Groen zorgt voor groenvoorziening in Cadzand in Zeeland

Rooi- & snoeiwerk

Eén van de specialisaties van H4A Groen is het rooien en snoeien van bomen en struiken. Dit doen wij voor zowel zakelijke en particuliere opdrachtgevers als voor overheidsinstanties. Voor onze European Treeworkers, die beschikken over speciale klim- en afvangtechnieken, zijn ook moeilijk bereikbare bomen geen probleem. Benieuwd naar de gezondheid van je boom? Onze European Treeworkers kunnen aan de hand van een visuele boomcontrole (VTA) de gezondheid van de boom bepalen en een advies uitbrengen. Vrijkomend snoeihout wordt door onze grote en kleine versnipperaars versnipperd. De kleine versnipperaars zijn makkelijk te manoeuvreren en daardoor ideaal voor het werk in bijvoorbeeld woonwijken.

Groenbeheer Industrie

Bedrijfsterreinen en productielocaties moeten er netjes bij liggen. Dat is goed voor de uitstraling, maar vooral voor de veiligheid. H4A zorgt met goed groenbeheer dat je altijd veilig kunt werken en jouw terrein er keurig bij ligt. We zetten graag onze ecologische knowhow en kennis over duurzaam groenbeheer voor jou in. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een duurzame manier van onkruidbestrijding of een groene bodemsanering door fytoremediatie. Ook denken wij graag mee met je over oplossingen om de flora en fauna binnen jouw industriële omgeving te beschermen.

Uitwerking van greentocolour door H4A Groen

GreentoColour

Op steeds meer locaties vormen we bestaande plantperken om tot perken met vaste planten of leggen wij nieuwe plantperken aan. Deze richten wij in volgens het GreentoColour-concept, waarbij het assortiment van vaste planten zo is gekozen, dat je gedurende minimaal 8 maanden een bloeiende border hebt. Door de lange bloeiperiode is dit concept ook uitermate geschikt voor insecten.

Tuinonderhoud

Zelf de tuin rond je woning of bedrijfspand goed bijhouden vraagt veel tijd. H4A Groen neemt het complete of gedeeltelijke onderhoud van je tuin graag uit handen. Denk hierbij aan onkruidbestrijding, onderhoud van het gazon,  onderhoud van borders, vijveronderhoud, het scheren van hagen en het snoeien van heesters, bomen en sierbeplanting.

Medewerker H4A Groen plant nieuwe bomen aan in Cadzand

Onkruidbestrijding

Om groene omgevingen, bedrijfsterreinen en de woonomgeving netjes te houden is onkruidbestrijding nodig. H4A Groen bestrijdt het onkruid via borstelen, branden, hete lucht of heet water. Op toegestane locaties wordt ook nog chemische onkruidbestrijding toegepast. Wij voeren vanuit onze visie onkruidbestrijding verantwoord en efficiënt uit, waarbij ons streven is om de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen tot een minimum te beperken.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop zorgt voor veel problemen. Ons advies is om dit onkruid zo snel mogelijk te bestrijden. Het is een hardnekkige exoot die schadelijk is voor de infrastructuur en biodiversiteit. De plant verspreidt zich via de wortels en moet dus ondergronds worden uitgeroeid. Soilwise ontwikkelde een biologische methode om dit te doen. Samen met dit bedrijf gaan wij de Japanse duizendknoop te lijf. Met deze methode kunnen wij de plant in zijn geheel bestrijden. Voor ons een mooie uitdaging!

Golfbanen & sportterreinen

H4A is specialist in groenbeheer van golfbanen en sportterreinen. Het groen in de meest optimale conditie krijgen én houden vraagt veel kennis, kunde en aandacht. Zo is greenkeeping een vak apart. Onze professionele greenkeepers weten precies wat de grasmat nodig heeft aan verzorging. Dit doen wij met een team vakkundige greenkeepers op een duurzame en verantwoorde manier. Wij beschikken over een goed uitgerust eigen machinepark, waarmee we zowel het reguliere als het groot onderhoud uitvoeren. Ook stellen we eventueel onderhoudsplannen en renovatieplannen op.

"Onze betrokken, vakbekwame en allround medewerkers hebben een hart voor groen en werken graag aan een duurzame leefomgeving. We richten ons op een langdurige relatie met onze opdrachtgevers en denken graag mee." Michèl van de Plasse, bedrijfsleider H4A Groen