Vanwege de energietransitie in Nederland is er momenteel veel werk in het vernieuwen van het transport en de distributienetten. Stedin is daarom druk bezig met het verzwaren van het net via grotere kabels aan te brengen en via het uitbreiden van hoogspanningsverdeelstations. Zo ook in Vlissingen-Oost. Begin 2022 zijn er twee nieuwe transformatoren geplaatst om het transportnet van elektriciteit te verzwaren. Aan H4A Ondergrondse Netwerken de taak om twee kabelcircuits aan te leggen. 

Uitvoerder Gino Simonse legt uit: “Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van twee kabelcircuits van 3x1x800mm2 (150 kV). Deze kabels worden vanuit de 150 kV installatie aangebracht om de transformatoren te voeden. De transformatoren zetten de 150 kV spanning vervolgens om naar 20 kV en 30 kV. De kabels die wij tussen deze transformatoren aanbrengen hebben een diameter van ongeveer 10 centimeter. Het tweede deel van onze werkzaamheden bestaat uit het aanleggen van de 20 kV en 30 kV circuits vanaf de transformatoren naar de 20 kV 30 kV installatie. Vanuit die installatie gaan er kabels naar de verbruikers.”

Dikte

“In totaal gaat het hier over 48 kabels 20-30 kV. Om een beeld te krijgen van de doorsnede van de kabels hierbij een voorbeeld: bij jouw thuis heeft een elektriciteitskabel een oppervlakte van 2,5mm2. Hier worden 48 kabels van 800mm2 aangebracht. Meer dan 300 keer zo groot dan de kabel vanuit je stopcontact.”

Start uitdagend project

“In maart 2022 zijn wij gestart met dit mooie en uitdagende project. Over het gehele jaar leggen wij tientallen kilometers kabels in de grond, maar het aanleggen van deze 150 kV kabels blijft toch een vak apart. Zeker als er meerdere partijen op een kleine ruimte aan het werk zijn. Je hebt dan rekening met elkaar te houden en dat kan zorgen voor vertraging. Na een aantal weken lag de sleuf gereed om de 150 kV kabels te kunnen aanleggen. In samenwerking met Van Vulpen is de gehele opstelling klaargezet.”

Kabels ‘trekken’

“Normaal trekken wij de kabels via een lier (die koppelen we aan de kop van de kabel) op z’n plek. Op dit tracé kozen we ervoor om kabelhondjes te gebruiken. De kabelhondjes duwen de kabel vooruit, waardoor de kop van de kabel vrij is. Die kunnen we zo direct omhoog steken richting de installatie componenten. Uiteindelijk moest de kabel acht meter naar binnen toe. We hadden hiervoor 20 kabelhondjes nodig.”

Uitdaging

“De volgende fase bestond uit het aanbrengen van de 20-30 kV kabels tussen de transformator en de installatie. De aansluiting van de transformator bevindt zich 9 meter hoog. Alle kabels moesten dus de hoogte in en vastgezet worden met kabelblokken. Dit vergt veel mancapaciteit en deskundigheid. De kabels worden in de kabelkelder opgeblokt. Het opblokken gebeurt vanwege de hoge kortsluitstromen die in de kabels kunnen optreden, wanneer er een kortsluiting optreedt in het net.”

Laatste fase

“In deze fase wordt één oude transformator verwijderd, zodat wij de overige 30 kV kabels kunnen aanbrengen. Het is een zeer uitdagende en ook speciale klus die door onze vakmannen tot dusver goed is uitgevoerd.”