Het uitvoeren van herstellingen aan de infrastructuur (wegen, inritten, kades en RORO 1 plein) op de locaties Verbrugge Terneuzen Terminals B.V., Verbrugge Zeeland Terminals B.V., Verbrugge Bulk terminal en Verbrugge Scaldia Terminals B.V. in Terneuzen en Vlissingen.

Werkzaamheden

Het project bestond in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van verkeersmaatregelen;
  • Het boren en analyseren asfaltkernen conform CROW publicatie 210;
  • Het verwijderen van asfalt via frezen;
  • Het leveren en verwerken van asfalt;
  • Het uitvoeren van kleinschalige asfaltreparaties;
  • Het vullen van naden;
  • Het aanbrengen van riolering;
  • Aanbrengen en herstellen van funderingen;
  • Het uitvoeren van elementenverhardingen;
  • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.