Het berekenen en uitvoeren van de uitbreiding van het opslagterrein, ten westen van de Achterduinweg van Ovet in Vlissingen (locatie Monacoweg 3), conform referentie 2019-0x.

Asfaltwerkzaamheden op terrein Ovet door H4A Openbare Ruimte

Het nieuw te construeren opslagterrein is braakliggend terrein van NSP, ten westen van de Achterduinweg. Het heeft een totale oppervlakte van ongeveer 30.000 m2.

Het terrein wordt voorzien van 1 toegangspunt vanaf de Achterduinweg, hiervoor zal vanwege de aanwezige leidingstraat een overkluizing gemaakt worden. Het terrein moet worden voorzien van riolering en verharding middels asfalt.

Asfaltwerkzaamheden op terrein Ovet door H4A Openbare Ruimte

Bijzonderheden

 • Afzetten werkterrein, zo’n 440 m
 • Grondwerk terrein, 30.000 m2
 • Aanbrengen van tijdelijke overkluizing, 2 stuks
 • Aanbrengen riolering PVC ø 500, 700 m
 • Aanbrengen kolken ø 1000mm, 16 stuks
 • Aanbrengen trekputten, 9 stuks
 • Aanbrengen pompput, afmeting 4,5×2,4×3 m, inclusief 2 pompen
 • NP3127 LT w424 en afsluiter ø300
 • Aanbrengen gestuurde boring ø 315 mm, 450 m
 • Aanbrengen mantelbuis PVC ø 160 mm, 850 m
 • Stabiliseren terrein dikte 30 cm, zo’n 30.000 m2  
 • Leveren en aanbrengen asfalt, zo’n 9.750 ton