Werkzaamheden door medewerkers H4A Openbare Ruimte

infrastructuur, Van Aanleg tot Onderhoud

H4A heeft alle kennis en expertise in huis om infrastructurele werkzaamheden in de breedste zin van het woord uit te voeren. Zo kan je ons inschakelen voor de aanleg van (asfalt)wegen, rotondes, infrastructurele kunstwerken en stadspleinen, inclusief het egaliseren van het daarbij behorende grondwerk. Ook voeren wij grondwerken uit die uiteenlopen van de aanleg van sloten en dijken, het uitbaggeren van oppervlaktewater, tot het egaliseren van bouwterreinen of sportvelden. Daarnaast kun je bij H4A terecht voor de aanleg, vervanging en het onderhoud van rioleringssystemen. Met ons vakkundig personeel en materieel doen we dit op een milieuvriendelijke, veilige en flexibele manier.

Asfaltonderhoud

Behalve het aanleggen van asfalt, voeren wij ook onderhoud en reparaties uit. Zo dichten we bijvoorbeeld scheuren in het asfalt om verzwakking van de toplaag te voorkomen. Daarmee verlengen we de levensduur van het asfalt. Via het Overseal Banding systeem wordt de vulling snel en eenvoudig aangebracht. De uitvoering ervan kan plaatsvinden in het verkeer, uiteraard met de nodige maatregelen. Andere reparatiemethoden die we hanteren zijn via twee componentenasfalt of door asfalt koud te repareren met bitumen en split. De toplaag van asfalt kunnen we beschermen door eventueel slijtlagen aan te brengen. We hebben alle kennis én expertise in huis om te allen tijde een passende oplossing te vinden.

Asfaltwerkzaamheden door H4A Openbare Ruimte

ZVAC, de Zeeuws-vlaamse asfaltcentrale

Ruim 50 jaar waren wij in het bezit van onze eigen centrale: de Zeeuws-Vlaamse Asfaltcentrale. In 2023 besloot H4A de asfaltcentrale te sluiten. De aanpassingen aan de centrale en de forse investeringen die nodig waren om aan toekomstige milieueisen te voldoen, zorgden voor dit besluit. Ook hebben de energieprijzen, die een groot deel van de kosten van de productie van asfalt bepalen, dit besluit bespoedigd.

H4A gaat voor duurzaamheid en milieubewustzijn en sloot zich aan bij de Asfalt Produktie Maatschappij (APM) in Bergen op Zoom, de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland. APM heeft een investeringsprogramma in gang gezet om voor nu en in de toekomst te voldoen aan alle relevante milieu- en emissie-eisen. Hiermee draagt ook H4A bij aan de ambitie om de asfaltindustrie proactief te veranderen in een 100% circulaire en duurzame bedrijfstak. We blijven innoveren voor morgen én tegelijkertijd leveren we goed en betrouwbaar asfalt voor vandaag.

Het ervaren team van H4A blijft asfaltwerkzaamheden uitvoeren voor o.a. de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, gemeenten, industriële bedrijven en particulieren. Daarnaast blijven we beschikken over ons eigen laboratorium waar onze asfalttechnologen de samenstelling en kwaliteit van het asfalt waarborgen via onderzoek en controle.

H4A neemt daarnaast deel aan de biobased economy via onder andere Bioway.