Werkzaamheden door medewerkers H4A Openbare Ruimte

infrastructuur, Van Aanleg tot Onderhoud

H4A heeft alle kennis en expertise in huis om infrastructurele werkzaamheden in de breedste zin van het woord uit te voeren. Zo kan je ons inschakelen voor de aanleg van (asfalt)wegen, rotondes, infrastructurele kunstwerken en stadspleinen, inclusief het egaliseren van het daarbij behorende grondwerk. Ook voeren wij grondwerken uit die uiteenlopen van de aanleg van sloten en dijken, het uitbaggeren van oppervlaktewater, tot het egaliseren van bouwterreinen of sportvelden. Daarnaast kun je bij H4A terecht voor de aanleg, vervanging en het onderhoud van rioleringssystemen. Met ons vakkundig personeel en materieel doen we dit op een milieuvriendelijke, veilige en flexibele manier.

Asfaltonderhoud

Behalve het aanleggen van asfalt, voeren wij ook onderhoud en reparaties uit. Zo dichten we bijvoorbeeld scheuren in het asfalt om verzwakking van de toplaag te voorkomen. Daarmee verlengen we de levensduur van het asfalt. Via het Overseal Banding systeem wordt de vulling snel en eenvoudig aangebracht. De uitvoering ervan kan plaatsvinden in het verkeer, uiteraard met de nodige maatregelen. Andere reparatiemethoden die we hanteren zijn via twee componentenasfalt of door asfalt koud te repareren met bitumen en split. De toplaag van asfalt kunnen we beschermen door eventueel slijtlagen aan te brengen. We hebben alle kennis én expertise in huis om te allen tijde een passende oplossing te vinden.

Asfaltwerkzaamheden door H4A Openbare Ruimte

ZVAC, de Zeeuws-vlaamse asfaltcentrale

Wij hebben de enige asfaltcentrale binnen Zeeland. Daar zijn wij trots op. Als sinds 1965 produceren wij zelf diverse soorten asfalt conform de landelijke richtlijnen en de eisen. Dit doen we voor de Provincie ZeelandRijkswaterstaat, gemeenten, industriële bedrijven en particulieren. H4A gaat voor duurzaamheid en milieubewustzijn. Onze asfaltcentrale is voorzien van groene stroom, gebruiken wij duurzame grondstoffen en blijven we milieuvriendelijke maatregelen nemen. Zo hergebruiken we de bouwstoffen Eco-zand en Eco-grind uit teerhoudend asfalt. Dertig tot zestig procent gerecycleerd teerloos asfalt wordt aan nieuw asfalt toegevoegd.

Daarnaast beschikken wij over een eigen laboratorium waar onze asfalttechnologen de samenstelling en de kwaliteit van ons asfalt waarborgen door onderzoek en controle, zoals via nucleaire metingen. H4A neemt hiernaast deel aan de biobased economy door een deel van het bitumen in asfalt te vervangen door lignine (Bioway). Deze vervanger is door onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkeld in samenwerking met het Asfalt Kennis Centrum (AKC), waarin wij participeren.