De Cloosterstraat en het Poolsplein zijn volledig heringericht. De rijbaan is voorzien van fietssuggestiestroken. Ook zijn er parkeervakken en groen in het straatbeeld aangebracht. De bushaltes ter plaatse worden beter toegankelijk gemaakt.

Asfaltwerkzaamheden door H4A Openbare Ruimte

Om wateroverlast tegen te gaan in het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de huisnummers 68 en 100, is er een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Het project bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van riolering;
  • Het leveren en verwerken van funderingsmateriaal;
  • Het verwijderen en aanbrengen van asfalt verhardingen;
  • Het verwijderen en aanbrengen van open verhardingen;
  • Het aanbrengen van markeringen;
  • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
Werkzaamheden door medewerkers H4A Openbare Ruimte