H4A Ondergrondse Netwerken realiseerde de aansluitleidingen voor gas, water, elektra en industriewater. Die leidingen moesten onderdoor de Koegoststraat. De nieuwe leiding voor industriewater is ingebouwd op een Ø 400 leiding. De leidingen liggen hier met een zinker onder de duiker, waarbij een sleufbekisting is toegepast.