Voor het gerealiseerde zonnepark op de Mosselbanken heeft H4A in opdracht van DNWG een nieuwe netwerkwerkverbinding aangelegd. Hierbij zijn 2 bundels van 3x630mm2 AL aangelegd, een Avegaarboring onder het spoor en een bundelboring van 450 meter gerealiseerd.