In opdracht van Storm Windpower voert H4A Windenergie de realisatie van de civiele balance of plant (CBoP) uit voor uitbreiding van het bestaande Windpark van Storm op het terrein van staalfabriek ArcelorMittal te Gent in België. Het windpark van Storm op Arcelor Mittal wordt hiermee uitgebreid van 5 naar 11 windturbines. De opgewekte energie van de windturbines zal rechtstreeks door de staalfabriek worden afgenomen.

Bijzonderheden

De werkzaamheden omvatten de aanleg van de infrastructuur en fundaties voor 6 windturbines. De infrastructuur bestaat uit het vrijmaken van werkzones, het aanleggen van kraanopstelplaatsen met een verharding in staalslakken en het gedeeltelijk verwijderen en afwerken van de windturbine sites na installatie.

De 6 windturbine fundaties zijn verschillend van vorm. Dit komt onder andere door de verschillende typen windturbines. De fundaties bestaan uit een beton massief van 800 tot 1300m3. Elke fundatie heeft 36, 40 of 48 geheide funderingspalen. De fundaties bevatten elk van 100 tot 180 ton betonstaal. In elke fundatie werd een ankerkooi ingebouwd die door de windturbine leverancier wordt aangeleverd. De ankerkooi vormt de verbinding tussen de fundatie en de windturbine.

Meer informatie