Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines dat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen omvat.  H4A Windenergie heeft opdracht gekregen om hiervan 60 stuks windturbinefundaties te realiseren. 15 van deze fundaties zullen worden uitgevoerd in opdracht van Nordex en 45 fundaties zullen worden uitgevoerd in opdracht van Vestas.

Bijzonderheden

Het project bestaat voor H4A dus uit twee delen. In oktober 2021 is het deel voor Nordex gestart. Vanaf februari 2022 zal het deel van Vestas parallel van start gaan. Voor H4A is dit een prachtig project waarbij wij onze expertise volop kunnen inzetten zodat ook dit project weer tot een mooi succes gemaakt zal worden.

Foto’s