Dit project betreft de realisatie van civiele + elektrische balance of plant voor Windpark ENZEE. Windpark ENZEE omvat 4 windturbines, die uiteindelijk 3 oude windturbines vervangen. Het windpark omvat de realisatie van 2 windturbines van het type Nordex N117-3,6MW en 2 windturbines type Nordex N133-4,8MW. Windpark ENZEE is een ontwikkeling van de duurzame energietak van EPZ.

Bijzonderheden

De werkzaamheden omvatten de sloop van oude fundaties en de aanleg van permanente toegangswegen, kraanopstelplaatsen, windturbinefundaties en parkbekabeling. Bijzonder aan dit project is de ligging van het windpark in een reeds aanwezig zonnepark. Het materiaal wat vrijkomt bij de sloop van de oude fundaties wordt ter plaatse gebroken en verwerkt in de wegen en kraanopstelplaatsen.

In januari 2022 is gestart met de werkzaamheden en medio 2022 zullen de werkzaamheden gereed zijn voor de installatie van de windturbines.