H4A realiseerde de civiele balance of plant (CBoP) voor Windpark Eekerpolder, onderdeel van het Rijks inpassingsplan Windpark N33. Windpark Eekerpolder is een ontwikkeling van Innogy Windpower Netherlands (tegenwoordig RWE). Het windpark omvat 15 windturbines van het type SiemensGamesa DD130-4,3MW, met een ashoogte van 135 m en een rotordiameter van 130 m.

Bijzonderheden

De werkzaamheden omvatten de aanleg van de infrastructuur en fundaties voor 15 windturbines. De infrastructuur bestaat uit het verstevigen en verbreden van ca. 3 km bestaande polderwegen en de aanleg van ca. 6 km nieuwe parkwegen in het bouwland, met kruising van diverse waterlopen, watercompensatie en bijbehorend cultuurtechnisch werk. Alle wegen zijn uitgevoerd in asfaltverharding. Ook zijn de kraanopstelplaatsen aangelegd. Een permanent platform werd aangelegd welke beschikbaar blijft voor de exploitatiefase van het windpark. Daarnaast werden er diverse tijdelijke platforms en bochtverbredingen aangebracht en ook weer verwijderd. Deze waren nodig om de onderdelen naar het park te kunnen transporteren. Ook was er tijdelijke verharding nodig voor de op- en afbouw van de montagekraan voor de windturbines. Op 5 locaties was de draagkracht van de ondergrond onvoldoende, waardoor er onderheide betonplaten gerealiseerd zijn. Zo kon de montagekraan stabiel geplaatst worden. De kraanopstelplaatsen zijn allen uitgevoerd met een granulaatverharding.

De 15 windturbine fundaties zijn allen identiek van vorm. De fundaties bestaan uit een beton massief van ruim 600m3. Elke fundatie heeft 34 vibropalen en bevat 45 ton betonstaal. In elke fundatie werd een ankerkooi ingebouwd die door de windturbine leverancier werd aangeleverd. De ankerkooi vormt de verbinding tussen de fundatie en de windturbine.

Meer informatie