In opdracht van Windpark Goyerbrug BV realiseert H4A Windenergie de permanente toegangsweg voor het windpark Goyerbrug. In aanloop naar de uitvoering van het windproject, bestaande uit vier windturbines, is in 2023 reeds gestart met de aanleg van de permanente toegangsweg. De weg is uitgevoerd in ter plaatse gestort beton via een slipformpaver op een puinfundering.

In 2024 zal het project verder gaan met de uitvoering van de kabelaanleg en aansluiting op het net, alsook de realisatie van de windturbine fundaties, de kraanopstelplaatsen en de overige tijdelijke infrastructuur.