In opdracht van Windpark Greenport Venlo BV ging H4A Windenergie aan de slag met het ontwerp en de realisatie van één betonfundering voor een nieuwe Nordex windturbine. Het bestaande windpark van acht windturbines wordt dus uitgebreid met één windturbine (WTG2).

H4A Windenergie is naast het ontwerp en de realisatie van de fundatie ook verantwoordelijk  voor het elektrisch aansluiten van de windturbine op de reeds aanwezige bekabeling van het windpark.