Op de terreinen van Cobelfret (C-Ro) in het havengebied Vlissingen-Oost worden in opdracht van Eneco Wind vijf windturbines gebouwd. H4A Windenergie kreeg van Eneco de opdracht voor de realisatie van de fundaties en voor de bijkomende infrawerkzaamheden. Een mooi project in een uitdagende omgeving, waarbij nauw wordt samengewerkt om de activiteiten van stuwadoor C-Ro zo min mogelijk te hinderen. Het project is medio 2022 gestart en in december van datzelfde jaar zijn de civiel werken opgeleverd, waarna door Nordex de vijf N117-3,6MW windturbines zijn opgebouwd.