Het project omvat het ontwerp en de realisatie van windturbinefundaties op de harde zeewering van Windpark Maasvlakte 2. Het windpark bestaat in totaal uit 22 windturbines, waarvan 12 stuks op de zachte zeewering en 10 stuks op de harde zeewering worden gebouwd.

Het totale vermogen van het park is 116 MW. De windturbines op de zachte zeewering komen op een monopile fundaties, de windturbines op de harde zeewering komen op betonfundaties die we realiseren op een gewapende grondconstructie die aan de landzijde op de bestaande zeewering wordt gebouwd.

De windturbines op de harde zeewering zijn van het type Vestas V117-4,3 MW met een ashoogte van 74 meter (9 stuks) en 1 windturbine van het type Vestas V162-6,0 MW met een ashoogte van 103 meter.

H4A Windenergie werkt als onderaannemer van Ballast-Nedam. Ballast Nedam verzorgt de volledig Balance of Plant voor het complete windpark en werkt in opdracht van Eneco. Eneco bouwt Windpark Maasvlakte 2 in opdracht van Rijkswaterstaat. Het windpark levert straks 416 GWh aan groene stroom op, waarmee het gehele ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al in 2023 energieneutraal is.

Bijzonderheden

De scope van H4A Windenergie betreft het ontwerpen en realiseren van 10 betonfundaties, inclusief de bijbehorende paalfunderingen (fundexpalen met groutinjectie).

In mei 2022 startten de werkzaamheden op locatie met het boren van de funderingspalen. Direct aansluitend realiseerden we de betonfundaties. Het betreft een multidisciplinair project waarbij veel partijen betrokken zijn. Daarnaast is het project ook nog eens in een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd i.v.m. werken buiten het stormseizoen. Alles moet dus tot in detail voorbereid zijn om het werk in de uitvoering vlot te laten verlopen. Wij zijn trots dat wij als H4A aan dit spraakmakende project meewerken!

Meer informatie