Aan de voet van de Zeelandbrug in Noord-Beveland staat al sinds decennia een windpark. In 2006 heeft H4A reeds mogen bijdragen aan de vervanging van het toenmalige windpark, bestaande uit vier NegMicon turbines met een vermogen van 600KW. Toen werden er 3 Vestas V90-3MW turbines geplaatst waarvoor wij de infra, sloop, fundaties en elektrische werkzaamheden mochten uitvoeren.

In 2023 is H4A weer van de partij en mogen wij in opdracht van eigenaren Zeeuwind en Camperwind wederom de infra, sloop, fundaties en elektrische werkzaamheden uitvoeren. Ditmaal voor windturbines van het type Nordex N149-5,7MW. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder een UAV-GC overeenkomst waarbij H4A verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de realisatie van de werkzaamheden. Het ontwerp is begin 2023 gemaakt. De werkzaamheden op locatie zullen in de loop van 2023 starten. In 2024 worden de oude windturbines gedemonteerd en worden de nieuwe windturbines geïnstalleerd.