Vattenfall legt een nieuw park met zonnepanelen aan nabij de Nijverheidsweg in Sas van Gent. Het gaat hier om een oppervlakte van zo’n 24 hectare.

Als hoofdaannemer zorgde H4A Ondergrondse Netwerken in opdracht van Stedin/DNWG voor de verbinding van het zonnepark met het elektriciteitsnetwerk. Die verbinding komt tussen het station van het desbetreffende zonnepark en het hoofdverdeelstation in Westdorpe.

Sleuven en kabels

Over een lengte van zo’n 3,6 kilometer legden we drie solo-aders aan met een doorsnede van 1000 mm2. Deze drie aders vormen gezamenlijk de kabel van het zonnepark naar het hoofdverdeelstation. Bij dit werk zijn persingen van stalen buizen (onder bijvoorbeeld een weg of boom) toegepast.