Nog niet eens zo heel lang geleden was de term omgevingsmanagement een onbekend begrip. Maar vandaag de dag is het betrekken van de omgeving bij de totstandkoming en realisering van projecten niet meer weg te denken. De omgeving in de breedste zin van het woord heeft een belangrijke stem in het geheel. Wij hebben oog voor de omgeving en zien omgevingsmanagement als een aanvullende service op de projecten. Niet alleen om haar opdrachtgevers te ontzorgen, maar ook om de projectrealisatie te bevorderen mét steun en vertrouwen van de omgeving. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Twee medewerkers bij een project rondom omgevingsmanagement

Nut van omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is als onderdeel van grote infraprojecten, maar ook daarbuiten, niet meer weg te denken. Met het toenemende belang van omgevingsmanagement groeit ook de behoefte om het vak een stap verder te brengen en te professionaliseren. Dat gebeurt onder andere door inzicht te geven in de uitvoeringspraktijk, reflectie, het vastleggen van definities en het bevorderen van een deskundige uitvoering.

Rol omgeving

Een turbulente omgeving kan resulteren in late scopewijzigingen, hoogoplopende kosten, voortgaande discussies over nut en noodzaak (zelfs tijdens de uitvoering), vertragingen, uitstel en soms zelfs afstel. Precies dat wat projectmanagement probeert te vermijden. Door de omgeving bij het project te betrekken en met alle stakeholders rekening te houden wordt steun en vertrouwen opgebouwd. Het project verloopt daardoor soepeler. De inbreng van informatie en ideeën verrijkt het project. Het resultaat kan zo een gemeenschappelijk project zijn, dat een breed scala aan maatschappelijke en publieke waarden realiseert.

Twee medewerkers H4A Openbare Ruimte in overleg op een project

Omgevingsmanager

Om de communicatie bij een project optimaal te laten verlopen, stellen wij een ervaren omgevingsmanager aan die een vast aanspreekpunt is voor de opdrachtgever, voor de omgeving en voor onszelf. De omgevingsmanager behartigt de belangen van de omgeving tijdens de besluitvorming in het proces en waakt over adequate communicatie met alle belanghebbenden. Hierdoor ontstaat een integrale aanpak waar maatwerk geleverd wordt. We zetten een omgevingsmanager in die ervaring heeft met multidisciplinaire projecten in Zeeland en afkomstig is uit de regio.

Vormen omgevingsmanagement

Uiteraard heeft niet ieder project alle facetten van omgevingsmanagement nodig. Je bepaalt zelf in hoeverre je ontzorgt wil worden. Binnen H4A bieden wij je diverse mogelijkheden op het gebied van omgevingsmanagement. Van enkel de nieuwsbrieven aan de omwonenden, het inlichten van de (hulp)diensten tot de inzet van de Bouwapp tot een omgevingsmanager die zorgt voor de totale ontzorging. Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij bespreken het graag met je!