Van 2020-2025 voert H4A in opdracht van North Sea Port klein en groot onderhoud aan asfaltverhardingen binnen het havengebied van Terneuzen en Vlissingen. Wij nemen onze rol als onderhoudsspecialist serieus. We hebben het onderhoud aan wegen ondergebracht in een speciaal onderhoudsteam. Hiermee borgen we dat kennis en kwaliteit behouden blijft en gedeeld wordt, werken we vanuit een integrale aanpak en kunnen we verder specialiseren en innoveren. En in geval van een calamiteit zijn wij er door onze calamiteitendienst snel bij met vakkundig personeel.

Bioway

Dankzij de goede samenwerking tussen North Sea Port en H4A is de ontwikkeling van biobased asfalt in sneltreinvaart gegaan. Samen hebben we geïnvesteerd in een duurzamere wijze van wegenonderhoud. Eén die bijdraagt aan de doelstellingen van North Sea Port en H4A. Inmiddels hebben wij samen diverse testvakken met Bioway gerealiseerd, waarvan wij de kwaliteit blijven monitoren.