In opdracht van de gemeente Hulst heeft H4A de reconstructie van de Julianastraat in Heikant uitgevoerd. De Julianastraat is een doorgaande weg tussen de dorpskern van Heikant en de gemeentegrens nabij Koewacht.  Het werk is uitgevoerd in 8 verschillende  fasen en is medio juli 2020 opgeleverd.

De werkzaamheden bestonden uit het nieuw leggen en vervangen van  ca. 1600 m1 PVC hoofdriool en het nieuw leggen en vervangen van ca. 1700 m1 kolk- en huisaansluitingen. Aansluitend daarop hebben wij zo’n 16.500 ehd aan straatwerk aangebracht, waaronder een kleine 2000 m2 aan gebakken materiaal in de dorpskern van Heikant.
Buiten de bebouwde kom is ruim 7200 m2 (deels teerhoudend) asfalt verwijderd, zijn cunetten gegraven en is nieuw  funderingsmateriaal en drie lagen nieuw asfalt aangebracht. In totaal hebben wij in de nieuwe Julianastraat zo’n 6000 ton menggranulaat en 3400 ton asfalt aangebracht.

Omgevingsmanagement

De grootste uitdaging zat in het bereikbaar houden van de omgeving. Per fase zijn er door de opdrachtgever eisen gesteld aan het bereikbaar houden van omwonenden en bedrijven in de straat. Dat betekent dat wij telkens nadat we een stukje riool hadden aangebracht, we ervoor moesten zorgen dat bewoners en bedrijven weer bereikbaar zijn voordat we verder mochten beginnen aan de volgende fase.

Vervangen huisaansluitingen

Een andere uitdaging was het vervangen van de bestaande huisaansluitingen. Deze dienden vervangen te worden tot tegen de gevel van de bestaande woningen, wat inhoud dat we ook op particulier terrein graafwerkzaamheden dienden te verrichten.  Zo hebben we ook alle huis- en hemelwateraansluitingen van de plaatselijke katholieke kerk met daarnaast een begraafplaats moeten vervangen.