In opdracht van Clavis realiseert H4A Bouw het woon-zorgcomplex Amberboom 2 in Terneuzen.

Het verouderde complex aan de Amberboomstraat (nummer 32-84, inclusief 15 garages) wordt gesloopt. Aanleiding voor deze plannen is de verduurzamingsambitie van Clavis voor de wijk Triniteit en de woonwens van cliënten van Tragel naar uitbreiding van begeleid zelfstandig wonen. De huidige appartementen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het energielabel is laag en zowel de technische staat van de woningen als de indeling is onvoldoende.

Amberboom 2

De appartementen worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw woonzorgcomplex, wat in gebruik genomen zal worden door Tragel. Het huidige woonzorgcomplex Amberboom omvat 30 appartementen. Met de nieuwbouw van het nieuwe, direct naastgelegen woon-zorgcomplex Amberboom 2 komen hier nog eens 26 appartementen bij.

Carina Doggen van Clavis

Een mooie aanvulling voor de wijk Triniteit

“Amberboom 2 is een mooie aanvulling voor de wijk Triniteit. Zeker nu alle bewoners uit de ‘oude’ Amberboomflat een fijne nieuwe woning hebben. Dit is geruststellend en het geeft gelijk ook ruimte om aan de toekomst te werken. Een nieuw complex is positief voor de gehele wijk. De integratie van nieuwe bewoners in de wijk die begeleid zelfstandig wonen vind ik een goede ontwikkeling. De mix van bewoners is een mooie afspiegeling van de maatschappij. Als maatschappelijke organisatie zijn onze activiteiten gericht op het verhuren, beheren en ontwikkelen van woningen voor mensen die daar zelf niet goed in kunnen voorzien. Woongeluk voor onze bewoners is hierbij ons streven. Als gebiedscoördinator zijn de communicatie en een prettig verloop van het uitverhuizen natuurlijk erg belangrijk. Die stap is gezet en de sloop van de fl at is inmiddels ook een feit. Nu kijk ik uit naar een mooi en goed lopend bouwproject, met als eindresultaat een prachtig nieuw complex voor bewoners van Tragel. Dit gecombineerd met het tegenoverliggende al bestaande wooncomplex is het een verrijking voor de wijk.”

Carina Doggen, gebiedscoördinator Clavis