Het gras groener bij de buren? In dit geval is het asfalt zwarter. H4A voerde werkzaamheden uit bij de buren, namelijk bij OQ Value. Het terrein achter hun nieuwe vestiging werd heringericht. Zo werden er nieuwe verhardingen en beplantingen aangebracht en wordt het terrein nog voorzien van nieuw hekwerk. Een mooie opdracht én dichtbij huis. Uiteraard waren we benieuwd naar de ervaringen van OQ Value. Om die reden stelden we Tom Dieleman, directeur van OQ Value, een aantal vragen.

Wat doet OQ Value?

OQ Value is landelijk actief als Shell brandstof- en smeermiddelendistributeur. De vijf vestigingen in Nederland stuur ik vanuit Sas van Gent aan. Op deze vestiging pak ik daarnaast de grotere lokale projecten op, zoals de recente nieuwbouw van ons kantoor, de opslagloods voor smeermiddelen en dus ook de terreininrichting.

Waarom hebben jullie H4A gekozen als aannemer?

H4A staat voor kwaliteit en heeft veel verschillende disciplines in huis. Dit is voor OQ Value belangrijk. We worden graag ontzorgd en hechten waarde aan stabiele, duurzame relaties. Natuurlijk speelt het mee dat ons perceel grenst aan dat van H4A. Passend bij de visie van OQ Value, landelijke dekking maar regionale aanwezigheid, gun je het de buren immers net iets meer!

Verliep de samenwerking met H4A naar wens?

De samenwerking is goed verlopen. Het offertetraject is zorgvuldig opgepakt en we hebben eerlijke feedback gekregen over een aantal keuzemogelijkheden. Vervolgens is ons een team contactpersonen, voor de diverse werkzaamheden, toegewezen.

Bent u tevreden over de uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie met onze medewerkers?

Je realiseert je tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden eigenlijk pas wat er allemaal bij zo’n project komt kijken. Natuurlijk pakt het ook wel eens iets anders uit dan verwacht of gehoopt, maar hierover is duidelijk gecommuniceerd en zijn zaken aangepast waar gewenst. We zijn erg tevreden over het resultaat en de dagelijkse afstemming die er met de uitvoerder is geweest. Hierdoor heb je een goed beeld van de voortgang en waar je eventueel rekening mee moet houden.

Waren er uitdagingen?

In de afrondende fase hadden externe onderaannemers nog enkele opleverpunten. Dit lijkt helaas het onvermijdelijke gevolg van beperkte beschikbaarheid van materiaal en mensen, maar hierover is duidelijk gecommuniceerd en zijn zaken aangepast waar gewenst. 

Wat zou er eventueel verbeterd kunnen worden?

Niet alle bedrijven zitten met hun kennis en kunde en probleemoplossend vermogen op hetzelfde niveau als H4A. Hier kan misschien in de afstemming met de onderaannemers wat bewuster mee omgegaan worden, met wat extra aandacht voor de planning en inhoudelijke aansluiting en opvolging van de werkzaamheden.