Het uitvoeren van herstellingen aan de infrastructuur (wegen, inritten, kades en RORO 1 plein) op Verbrugge Terneuzen Terminals B.V., Verbrugge Zeeland Terminals B.V., Verbrugge Bulk terminal en Verbrugge Scaldia Terminals B.V. in Terneuzen en Vlissingen conform referentie 2019-RFP-Infra.

Werkzaamheden

Het project bestond in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van verkeersmaatregelen;
  • Het boren en analyseren asfaltkernen conform CROW publicatie 210;
  • Het verwijderen van asfalt d.m.v. frezen;
  • Het leveren en verwerken van asfalt;
  • Het uitvoeren van kleinschalige asfaltreparaties;
  • Het vullen van naden;
  • Het aanbrengen van riolering;
  • Aanbrengen en herstellen van funderingen;
  • Het uitvoeren van elementenverhardingen;
  • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.