Renovatie & onderhoud

Het project op de productielocatie van Evides in Hoek betrof de renovatie en onderhoudswerkzaamheden van Spaarbekken 3 en de onderhoudswegen rondom Spaarbekken 2 en 3, inclusief de op- en afritten.

Het talud van het bekken, dat asfaltbekleding heeft, is voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling. Hierbij is zoveel mogelijk de teerhoudende laag verwijderd door middel van frezen en is een uitvul- en deklaag aangebracht. Als laatste is er een nieuwe betonnen overslagrand aangebracht.

Bijzonderheden

  • Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
  • Het verwijderen van asfaltverhardingen, circa 15.000 m2;
  • Het verwijderen van een overslagrand van asfalt, circa 2.500 m;
  • Het reinigen van het asfalttalud, zo’n 56.000 m2;
  • Het repareren van scheuren in verhardingen van asfalt, zo’n 1.200 m;
  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen, circa 2.800 ton;
  • Het aanbrengen van een overslagrand van beton, zo’n 2.520 m;
  • Het aanbrengen van een bitumineuze oppervlakbehandeling op het asfalttalud, circa 56.000 m2;
  • Het aanbrengen van taludbescherming, zo’n 800 m2