Eind 2022 ontving H4A de vraag of wij konden ondersteunen bij de inrichting van het terrein van Project Burgemeester de Manlaan in Breda, waarbij er drie nieuw te bouwen bungalows en een voormalige kantoorvilla (verbouwd tot een complex voor drie appartementen) werden gerealiseerd.

Een doorsnee klus op een doorsnee locatie zou je denken? Dat bleek niet helemaal het geval te zijn. We hadden te maken met vier verschillende opdrachtgevers en evenzoveel verschillende wensen. Ook de locatie was wat minder voor de hand liggend dan dat H4A is gewend, namelijk Breda.

Begin 2023 vond het eerste kennismakingsgesprek plaats. Er bleek een Voorlopig Ontwerp te liggen voor de inrichting van vier tuinen en voor de aanleg van een gemeenschappelijke ontsluitingsweg. In de periode daarna volgden een kleine tiental gesprekken met de toekomstig bewoners en projectontwikkelaar om de wensen uiteindelijk om te zetten in een Definitief Ontwerp.

H4A Infratechniek aan de slag met tuininrichting in Breda

Los van deze wensen bleek dat er vanuit de overheid ook diverse eisen waren rondom de inrichting van het terrein. De locatie waar de woningen zijn gebouwd grenst namelijk aan het Mastbos en mocht zijn bosrijke uitstraling niet verliezen. Zo mochten er geen extra bomen worden gekapt en de inrichting van het terrein moest worden afgestemd op het aanwezige groen. Ook het hemelwater mocht niet worden geloosd op het openbare HWA-riool, maar op een nog te graven ‘Wadi’.

Nadat het Definitief Ontwerp omgezet was naar een Uitvoeringsontwerp werd in mei 2023 gestart met de uitvoering van het werk. Daarbij maakten we als hoofdaannemer voornamelijk gebruik van lokale onderaannemers.

Wat deze klus zo uitdagend maakte, was dat naarmate het werk vorderde de wensen van de klant ook steeds specifieker werden en tussentijds nog wel eens wijzigden. Grijze tegels moesten gele worden om later toch weer te kiezen voor grijs. En als men hoorde dat de ene bewoner koos voor een geïntegreerde beregeningsinstallatie wilden de andere bewoners dit ook in hun tuin verwerken. Of op het allerlaatste moment nog een extra laadpaal voor een tweede (elektrische) auto? Geen probleem! Het was dus niet echt een ‘recht-toe-recht-aan’-werk. Vaak was het twee stappen vooruit om er vervolgens één achteruit te zetten.

Toch verliep het werk voorspoedig en was het contact met de bewoners prima. De onder- en bovengrondse infra en de gazons zijn net voor de zomervakantie opgeleverd. In het najaar van 2023 komen we terug voor het aanplanten van het groen.

We wensen de nieuwe bewoners veel plezier toe in hun nieuwe huis én tuin!